Museum Folkwang
  • Rafael de Ochoa y Madrazo

  • * 1858 - † 1935
  • Art_Id: 4,500
  • Art_Name_S (Name): Ochoa y Madrazo
  • Art_NameDetail_S (Vorname): Rafael de
  • Art_SpareSField01_S (Vorname Name): Rafael de Ochoa y Madrazo
  • Art_SpareSField02_S (Name, Vorname): Ochoa y Madrazo, Rafael de
  • Art_SortName_S: Ochoa y Madrazo Rafael de
  • Art_MDA_S: O1
  • Art_Dating_S: 1858 - 1935
  • Art_YearFrom_N: 1,858
  • Art_YearTo_N: 1,935
  • Art_SpareSField03_S (Lebensdaten Detail): * 1858 - † 1935
  • Art_Nation_S:
  • Art_DatingComment_S (Jahrhundert): 19. Cent., 20. Cent.
Work
Orient-Express
Exposition Universelle de 1900 / Transsibérien